کانون حقوقدانان ايران

دسامبر 25, 2009

نسخه دوم پيش نويس قانون اساسی پس از عزل آقای خامنه ای در روز عاشورا

Filed under: 1 — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 10:40 ق.ظ.

نسخه دوم پيش نويس قانون اساسی با چند روز تاخير نسبت به زمان بندی که برای خودمان تعيين کرده بوديم تقديم خواهد شد و از اين تاخير پوزش می خواهیم. دلائل اصلی تاخير، (more…)

دسامبر 9, 2009

کاغذ خردکن برای پرزيدنت اوباما

Download in pdf:   Shredder for President Obama

پرزيدنت اوبامای عزيز،

ما مواضع شما در خصوص ايران، مبتنی بر در نظر گرفتن منافع ملی کشورتان، را درک می کنيم و آن را ارج می نهيم. ما درک می کنيم که شما به عنوان يک سياستمدار، به دنبال تضمين امنيت متحدان خود در خاورميانه هستيد و در اين راستا هر گاه که لازم باشد فتيله دفاع از حقوق بشر در ايران را پائين و گاه بالا می کشيد. خوشوقتانه بهانه برای هر دوی اين رفتارها وجود دارد: هنگام وجود ضرورت برای اعمال فشار به دولت ايران، «وظيفه انسانی» را به ياد می آوريد، و هرگاه که لازم باشد دولت ايران ولو از نوع (more…)

وب‌نوشت روی WordPress.com.