کانون حقوقدانان ايران

ژانویه 31, 2010

جنايت و حمايت از جنايت!

Filed under: بيانيه های حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 11:12 ب.ظ.

Download in pdf:  Executions_Bahman1388

ما حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران ضمن محکوم کردن شديد قتل دو تن از هم ميهنان مان آقايان محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور توسط دستگاه ظلم پرور قضائی ايران اعلام می کنيم:

(more…)

ژانویه 26, 2010

اتحاد ناگسستنی مردم

Filed under: بيانيه های حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 5:58 ق.ظ.

Download in pdf:   Ettehad Nagosastani Mardom

(more…)

ژانویه 14, 2010

ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم (بيانيه «پشتيبانان سکولار جنبش سبز ایران»)

Filed under: 1 — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 4:53 ب.ظ.

لينک اصلی بيانيه :  http://www.seculargreens.com

1. پيشگفتار و فراخوان

ايرانيان و هموطنان سرافراز!

ما، امضاء کنندگان اين بيانيه، بخشی از پشتيبانان سکولار حامی جنبش سبز، دريافته ايم که در لحظاتی قرار داريم که بايد بر اساس وظيفه ی گريزناپذير تاريخی خود گزينه ای را (more…)

ژانویه 8, 2010

قوه قضائيه و دولت: متهمين رديف اول محاربه با حقوق بشر

Filed under: بيانيه های حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 5:17 ب.ظ.

Download in PDF:  Moharebeh

دور جديد مضحکه برچسب زنی بر آزادی خواهان شروع شده است. دولت در حال سقوط کودتاگران مذبوحانه در تلاش است تا با ارعاب مردم، با ابزار قوانين قرون وسطائی و از طريق قوه بی اعتبار قضائيه، خود را از غرق شدن نجات دهد. اين بار حشيشی که به آن چنگ زده اند تا از فرورفتن شان به باتلاقی که خود آن را به وجود آورده اند جلوگيری کند خزه ای پوسيده به نام «جرم» محاربه است. (more…)

ژانویه 3, 2010

نسخه دوم پيش نويس قانون اساسی نوين ايران

Filed under: 1 — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 6:17 ب.ظ.

Download in pdf: Iran’s New Constitution_2nd Draft for Comments

پيش به سوی قانون اساسی نوين ايران

.

پيش گفتار نسخه دوم

(يک نکته مهم: پيش گفتارهای نسخ اول و دوم در واقع يادداشتی است از ما، و ديباچه پيش نويس پيشنهادی نيست. متن پيش نويس فعلاً ديباچه ندارد و بعداً توسط نمايندگان واقعی ملت ايران با قلم شيواي شان نگارش خواهد شد.)

به نام حق

ملت آزاديخواه ايران!

متن نسخه دوم پيش نويس پيشنهادی قانون اساسی نوين تقديم می شود. اين متن با بررسی نظرات تعدادی از هم وطنان و اعمال برخی از اين نظرات, عمدتاً طبق روال مذکور در پيش گفتار نسخه اول، و نيز همکاری ارزنده همکارانی که اخيراً به اين حرکت پيوسته اند، صيقلی بيشتر يافته است. بسياری از نظرات مشترک دوستان، در قالب حقوقی ريخته مستقيماً در متن اصول درج شد. در برخی موارد که اين کار به دليلی ميسر نبود، يا پيشنهادات مختلف يا متعارض برای درج در نسخه دوم امتياز آورده بودند، مطلب مورد نظر به صورت پيشنهاد(های) رسيده در اصل مربوطه آورده شد.

دو نکته در اينجا قابل ذکر است: اولاً ميزان استقبال دوستان از طريق نظردهی، به ويژه ايميل های مفصل، بسيار چشمگير بوده است. ثانياً اشتراک نظرات «در مبانی تفکر و خواسته ها» بسيار خوشحال کننده است. اين نشان می دهد که بخش وسيعی از نظر دهندگان می دانند که به دنبال چه هستند و آن چيزی نيست جز سيستمی که آزادی های اساسی و مردم سالاری را تضمين کند و چنان هوشمندانه و دقيق طراحی شده باشد که راه را، از هر زاويه ممکن، بر ظهور استبداد، ظلم و فساد ببندد. بخشی از اختلافات تنها مربوط به ساختارها و پيکربندی نهادها و قوای حکومتی است. مهم اين است که اغلب در اهدافی که به دنبال آن هستيم اشتراک نظر داريم. اختلاف نظر در ساز وکارهای دستيابی به اين مطلوب ها نه تنها اشکالی ندارد بلکه می تواند بسيار سازنده باشد. حداکثر امر اين است که در صورت عدم حصول توافق از طريق تبادل نظر، نهايتاً صندوق رای تعيين کننده خواهد بود. ريسمان اتصال آزاديخواهان، اشتراک نظرشان نيست، بلکه به رسميت شناختن حق اختلاف نظر و حل مسائل از طرق دمکراتيک و متمدنانه، با حاکميت خرد و انديشه است.

نسخه دوم پيش نويس پيشنهادی را فعالانه توزيع کنيم. اين يک مبارزه مدنی مثبت است. اميدواريم تا زمانی که نهاد تدوين قانون اساسی (با هر نام و عنوان) تشکيل می شود تا به عنوان نمايندگان واقعی مردم اين مهم را به انجام رسانند، توانسته باشيم متنی صيقل يافته و وزين را آماده کرده باشيم تا، در صورت دلخواه آن نمايندگان، به عنوان يک منبع مفيد مورد استفاده قرار گيرد. (more…)

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در WordPress.com.