کانون حقوقدانان ايران

مارس 26, 2010

جنبش آزادي خواهي مردم ايران: دستآوردها در سال 1388، تدارک براي سال 1389

Filed under: گزارش - تحليل — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 6:11 ق.ظ.
Tags:

Download in pdf:   Dastavardhaye Jonbesh

از ميان فهرست طولاني دستآوردهاي جنبش آزادي خواهي مردم ايران موسوم به جنبش سبز در سال گذشته، تنها به چند مورد اشاره مي شود:

1)      اين امر روشن شده که اصلاح در چارچوب نظام موجود کاملا غير ممکن و محال است. توهمات قبلي به طور کلي از بين رفته است.

(more…)

مارس 23, 2010

انتخاب حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران به عنوان بهترين نهاد مدنی سال 2009 – 1388

Filed under: 1 — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 7:02 ق.ظ.

بنياد ميراث پاسارگاد حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران را به عنوان «بهترين نهاد مدنی سال2009- 1388» انتخاب نمود. در بخشی از نامه رسيده از اين بنياد محترم آمده است:

«دوستان گرامی حقوقدانان محترم جنبش سبز

با گرم ترين درودها، به اين وسيله به اطلاع شما می رسانيم که بنياد ميراث پاسارگاد شما را به عنوان بهترين نهاد مدنی سال2009- 1388، انتخاب و اعلام کرده،  و جايزه ی امسال خود را به شما اعطا می کند. …

با تبريک و آرزوی توفيق شما در تلاش های با ارزش و تحسين برانگيرتان»

نامه حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران در پاسخ به بنياد ميراث پاسارگاد در خصوص اين جايزه افتخار بر انگيز به شرح زير منتشر می شود:

بنياد محترم ميراث پاسارگاد

انتخاب شدن حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران به عنوان «بهترين نهاد مدنی سال 2009 – 1388» توسط آن بنياد محترم، برای ما موجب دلگرمی و مايه افتخار است و با کمال ميل و سپاس آن را دريافت می کنيم هر چند مشارکت کوچک ما در رسيدن به آينده ای بهتر، در برابر تلاش های خستگی ناپذير ملت ايران برای دستيابی به حقوق بشر و نجات ميهن از بند ديو فرهنگ ستيز استبداد که از جمله کمر به نابودی ميراث فرهنگی بسته است، ناچيز است.

با کسب اجازه از شما، ضمن دريافت اين جايزه ارزشمند و خرسندی زايدالوصف از اين بابت، به عنوان فرزندان کوچک اين ملت بزرگ، اين جايزه را به پيشگاه ملت ايران، از خراسان تا خوزستان و از آذربايجان تا سيستان، تقديم می کنيم و تا روز برچيده شدن بساط مرگ آور اهريمنان و طلوع خورشيد زندگی بخش آزادی، آن را نزد خود به رسم امانت نگاه می داريم تا به صاحبان اصلی آن بسپاريم.

با احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

دوم فروردين 1389

وب‌نوشت روی WordPress.com.