کانون حقوقدانان ايران

اکتبر 6, 2010

محاکمه سران جنايتکار: چگونه و در کجا؟

Filed under: بيانيه های حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 8:04 ق.ظ.
Tags: , , ,

Iranian lawyers for the Green Movement

Download in PDF (Farsi): Trial of Criminals_How_Where

Link to French and English Versions:

http://lissnup.posterous.com/how-to-bring-the-ir-to-justice

 

با اعلام نام هشت نفر از افرادی که در جنايات يک سال و نيم گذشته در ايران نقش داشته اند در نخستين فهرست جنايتکاران مورد تحريم آمريکا، صرف نظر از اين سوالات که چرا نام افرادی چون آقای علی خامنه ای و همدستان مهم وی در اين ليست خالی است يا اين که چرا فقط بحث تحريم «اقتصادی» اين افراد مطرح است، بسياری از مردم اين سوال را مطرح می کنند که اين افراد و ساير همدستانشان را چگونه و در چه مرجعی می توان محاکمه کرد؟

 

پاسخ بسيار کوتاه، و بدون اشاره به ظرافت های تخصصی مسئله، به شرح زير است. در ابتدا لازم است به مراجع بين المللی که، بر خلاف تصور عام، فاقد صلاحيت برای رسيدگی به جنايات اين افراد هستند اشاره کنيم:

 

1)      بر خلاف تصور عده ای از مردم، ديوان دادگستری بين المللی (International Court of Justice) که به ديوان لاهه نيز مشهور است، تنها صلاحيت رسيدگی به اختلافات بين المللی دولت ها را دارد و نسبت به محاکمه کيفری افراد ولو سران کشورها فاقد صلاحيت است.

2)      ديوان بين المللی کيفری (International Criminal Court) که آن هم در شهر لاهه هلند است نيز صلاحيت رسيدگی به جنايات افراد اعلام شده و ساير همدستانشان را ندارد. اين ديوان بر مبنای «اساسنامه رم» که در 17 ژوئيه 1998 به تصويب بسياری از کشورها رسيد و در اول ژوئيه 2002 قدرت اجرائی يافت تشکيل شده است. به همين جهت و با توجه به تصريح اين اساسنامه، تنها صلاحيت رسيدگی به جرائم ارتکابی از سال 2002 به بعد را دارد (در نتيجه جنايات دو دهه نخست حکومت جمهوری اسلامی در اين ديوان قابل تعقيب نيست). ضمناً اين ديوان تنها نسبت به کشورهائی که مرحله نهائی تصويب اساسنامه رم را طی کرده اند می تواند اعمال صلاحيت کند و ايران هنوز اين اساسنامه را در مجلس تصويب نکرده است و در نتيجه تا زمانی که اين تصويب نهائی صورت نگيرد جنايات صورت گرفته در کشور، قابل تعقيب در ديوان بين المللی کيفری نيست (به استثناء مورد مندرج در بند 4 که در زير آمده است). نهايتاً اين که صلاحيت ديوان «صلاحيت تکميلی» است و ديوان تحت شرايطی معين می تواند صلاحيت خود را عليه کشورهای متعاهد به کار گيرد که به جهت اختصار مطلب، از تشريح اين مسئله فعلاً صرف نظر می شود.

3)      ديوانی ديگر به نام ديوان کيفری بين المللی برای يوگسلاوی سابق (ICTY) در شهر لاهه مستقر است. اين ديوان اولين ديوان کيفری است که با تصويب شورای امنيت سازمان ملل متحد، در سال 1993 منحصراً برای رسيدگی به جرائم جنگی، نسل کشی و جنايات عليه بشريت که در دهه 1990 در منطقه بالکان رخ داد تشکيل شد. متعاقباً ديوان هائی بعضاً مشابه، توسط شورای امنيت برای برخی از ديگر کشورها مانند رواندا و سيرالئون تشکيل گرديد که صلاحيت آنها نيز منحصر به موارد خاص آن کشورها بوده است. در نتيجه اين ديوان های موجود، که به ديوان های نسل سوم يا ديوان های کيفری خاص (Ad hoc) مشهورند، هم صلاحيتی برای رسيدگی به جنايات سران جمهوری اسلامی ندارند.

4)      رسيدگی به جنايات سران جمهوری اسلامی ايران فعلاً تنها به دو صورت زير امکان پذير است:

يک) از طريق «تصويب شورای امنيت جهت تشکيل ديوان کيفری خاص برای ايران» يا «اعطای صلاحيت ويژه به ديوان بين المللی کيفری با استفاده از اختيارات مندرج در بند «ب» ماده 13 اساسنامه رم»: اين امر نيازمند پيشنهاد و طرح آن توسط دولت ها در شورای امنيت است. لازم است در اين زمينه آزادی خواهان، سازمان ها، احزاب و گروه های سياسی و طرفداران حقوق بشر، با طرح اين خواسته، از دولت های جهان به طور مداوم و مکرر بخواهند تا اقدام شايسته و بايسته را به عمل آورند. بايد همگان به طور خستگی ناپذير اين امر را پيگيری کنند.

دو) طرح شکايات کيفری توسط قربانيان (يا افراد ذينفع) در دادگاه های داخلی کشورهائی که در حقوق کيفری خود رسيدگی به شکايات اتباع ساير کشورها در موارد نقض فاحش حقوق بشر و جنايات عليه بشريت و امثال آن را پيش بينی کرده اند. (اغلب کشورهای اروپائی و آمريکای شمالی جزء اين دسته از کشورها هستند.) در اين مورد، احکام صادره توسط اين دادگاه ها بدواً در همان کشورها، و تحت شرايطی در تعدادی ديگر کشورها، قابليت اجراء خواهند داشت.

 

نکته اين است که دو راه فوق با هم تعارضی ندارند و می توان به طور هم زمان يا در هر مورد که برای هر فرد يا گروهی مقدور است، در هر دو زمينه تلاش کرد.

 

ضمناً لازم به ذکر است که با توجه به معاهدات متعدد از جمله معاهدات ژنو، اسناد مذاکرات مقدماتی اين معاهدات، رويه قضائی بين المللی از جمله تصريحات دادگاه های نورنبرگ، توکيو و ديوان های بين المللی کيفری فوق الذکر، اعلاميه ها و قطعنامه های انفرادی و جمعی کشورها و ساير منابع و مراجع حقوق بين الملل، جنايتکاران متهم به نسل کشی، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگی، نمی توانند به استناد حق حاکميت و/يا وجود قوانين مصوب کشور خود، از مسئوليت کيفری ناشی از اعمال جنايتکارانه خود فرار کنند. چنگال عدالت راه فرار را بر اين مرتکبين بسته است.

 

ما به سهم خود در حال تلاش برای آماده سازی اسناد و مدارک و لوايحی برای ارائه به افکار عمومی ساير کشورها و در مواردی کمک به هموطنان برای طرح شکايت در ديگر کشورها هستيم. موفقيت در اين کار بزرگ و تاثيرگذاری واقعی و موثر، نيازمند تلاش بی وقفه، مداوم و گسترده طيف گسترده مردم و نهادهای سياسی، اجتماعی و حقوق بشری است. همگان بايد ندای محاکمه جنايتکاران را بلند سر دهند تا گوش فلک را پر کند. آن چه را که در وقوع آن شک نداريم محاکمه جنايتکاران در پيشگاه عدالت است که خواه در خارج و خواه در داخل کشور پس از فروپاشی حکومت استبدادی اتفاق خواهد افتاد. اما تسريع اين امر منوط به تلاش خستگی ناپذير و نيرومند تک تک آزادی خواهان و عدالت طلبان است. از امروز اين را نيز در برنامه فردی و گروهی خود تا حصول نتيجه کامل و مطلوب بگنجانيم.

 

با احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

چهاردهم مهرماه 1389

 

بازگشت به صفحه اصلی

 

12 دیدگاه »

 1. درود بر شما هم میهنان گرامی
  با سپاس برای آگاهیهای حقوقی.

  هم میهنان گرامی، درود بر شما
  بنام خداوند جان و خرد
  کزین برتر اندیشه برنگذرد
  خداوند بهرام و کیوان و شید
  کزویم نوید و بدویم امید
  بفرمود تا پارسی و دری
  نبشتند و کوتاه شد داوری
  نبشتنده ی نامه خسروی
  نبد آنزمان جز خط پهلوی
  همه نامداران چو گفتار شاه
  شنیدند و کردند نیکو نگاه
  خروشان بر او آفرین خواندند
  ورا شاه ایران زمین خواندند
  همه دیده کردند پیشش پرآب
  از آن شاه پردانش و زودیاب
  در این خاک زرخیز ایران زمین
  نبودند جز مردمی پاک دین
  همه دینشان مردی و داد بود
  کزآن کشور آزاد و آباد بود
  سپاس از خداوند خورشید و ماه
  کزویست پیروزی و دستگاه

  هم میهنان گرامی
  امروز چهاردهم مهرماه دوهزار و پانصدوشست و نه شاهنشاهی برابر با ششم اکتبر 2010 میلادی
  ما باید قانون اساسی شاهنشاهی ایران را بروز کنیم تا انقلاب سفید شاه و ملت؛ پروانه دهنده انتخاب شدن بانوان ایران، را دوباره زنده کنیم و مردم را از این بدبختی ها نجات دهیم

  از تمام پارتی های سیاسی بخواهیم که روی بروز کردن قوانین انسان دوست ایرانی متمرکز شوند و در پاریس به شاهزاده کورش رضا پهلوی بپیوندند
  و چنانچه از این پیشنهاد سرباز زدند، دیگر آنها را برسمیت نشناسیم

  شاهزاده کورش رضا پهلوی در نگاه داخلی و بین المللی مهمترین سرمایه انسانی سیاسی کشور ایران هستند
  و پارتی های سیاسی میتوانند با بروز کردن قانون اساسی نیاکان انساندوست و نیک کردار ما
  دولت موقت را تشکیل دهند تا بتوان از جامعه بین المللی خواست
  که دیگر این گروه تاریک را دولت ایران نخوانند و ندانند
  و ما را برای همه پرسی و انتخابات آزاد و دادگسترانه پشتیبان شوند

  هم میهنان گرامی، مهرافزون این پیشنهاد را برای پارتی های سیاسی مورد قبول خود بفرستید و نتیجه را به مینووش اطلاع دهید
  امیدوارم با پیشنهاد من موافق باشید تا هرچه زودتر کشور از دست این نادانان نجات پیدا کند

  پاینده ایران ، آزاد و سرافراز ایرانیان
  مینووش

  All Iranian Political Parties, We have to be realistic and form The Transitional Government for our troubled homeland Royal Iran at once.

  Please if you are in my friend list and have a different view, go to my YouTube channel, Minuvash, and type King Cyrus in the search to see how hard HIH has been supporting our Quest for Justice and Liberty.

  کورش شاه پهلوی
  http://www.youtube.com/user/Minuvash#p/search/85/OgzYaxqtny0

  دیدگاه توسط Minuvash — اکتبر 6, 2010 @ 2:04 ب.ظ. | پاسخ

 2. […] This post was mentioned on Twitter by PERSIA_MAX_NEWS, FREEDOM FOR IRAN, lissnup, PERSIA_MAX_NEWS, PERSIA_MAX_NEWS and others. PERSIA_MAX_NEWS said: محاکمه سران جنايتکار: چگونه و در کجا؟ « حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران http://bit.ly/chHySa #IranElection /@-lissnup […]

  بازتاب توسط Tweets that mention محاکمه سران جنايتکار: چگونه و در کجا؟ « حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران -- Topsy.com — اکتبر 6, 2010 @ 2:17 ب.ظ. | پاسخ

 3. behtar nist doost aziz be harfayi ke mizani bishtar fekr koni.shayad baraye shoma reza pahlavi bozorgtarin sarmaye bashad vali baraye ma pashizi arzesh nadarad,dar zemn nabayad faramoosh kard ke har anche alan bar sareman miayad az bi kefayati va hemaghate pedare ishan mibashad.
  pas behtar ast dar hade khodat sokhan begooyi na az negahe donya va mardome iran.

  دیدگاه توسط eslah talab — اکتبر 15, 2010 @ 1:08 ق.ظ. | پاسخ

 4. بسیار سپاس از زحماتتان و مطمئن باشید برای کمتر کردن میزان طلم و جنایت در سراسر دنیا تنها اعلام و پیگیری خواسته ها میتونه کارساز باشه چون این تنها سلاح ماست.
  به امید فردایی با حداقل بیداد

  دیدگاه توسط amorph — اکتبر 15, 2010 @ 10:50 ق.ظ. | پاسخ

 5. با درود به این دوست سلطنت طلب ، از نظر من هم رضا پهلوی هیچ ارزشی ندارد و من به شخصه ، استبداد و دیکتاتوری گذشته را پایه گذار جمهوری اسلامی میدانم ، هر چه امروز بر سر ما می آید از تبعات رفتارهای بی خردانه همان گذشتگان است. زنده باد آزادی ، مرگ بر استبداد

  دیدگاه توسط مهسا — اکتبر 15, 2010 @ 2:17 ب.ظ. | پاسخ

 6. ———- Forwarded message ———-
  From: Dr. Morteza Aghamohammadi
  Subject: حک ها//نامه به رضا پهلوی//زرتشت و نفی روحانیت//روح هند
  To: fpahlavi@hotmail.com, iran@rezapahlavi.org

  حک کلمات و واژگان عربی بر روی آرامگاه کوروش//نامه به رضا پهلوی//کوروش و تنها زنش//زرتشت و نفی روحانیت//روح هند
  پخش کنید به سراسرِ ایران
  ===
  0:53 Add to Added to queue حک کلمات و واژگان عربی بر روی آرامگاه کوروش بزرگ by eblis5716,105 views http://www.youtube.com/watch?v=fmIX47akro0&feature=related
  ===
  یاد آوری ای به رضا و فرح پهلوی
  آقای رضا پهلوی
  اگر راست میگویید و قلبتان برای میهنتان میطپد، بیایید و به مگسانِ دورِ شیرینی/بادمجون دورِ قاب چین هایِ دورتان بگویید که شما از غدی و چشم سفیدی دست برداشته اید و بر اساسِ رفراندمِ 12 و 13 فروردینِ 1358 (برابر با 2538 شاهنشاهی)، اختتام یافته شدنِ سیستمِ شاهنشاهی را قبول دارید و به نتیجۀ آن رفراندم (به خاطرِ اینکه قستِ «خاتمه دادنِ به شاهنشاهی» در آن بسیار واضح بود و حتّی افرادی مانندِ اینجانب که از کَلَکِ ملعون خمینی در گنجاندنِ “جمهوری اسلامی” به سیوالِ رفراندم بسیار عصبانی بودیم و با این وجود “آری” رأی دادیم) سر فرود بیاورند و پشتِ وفادار به آزادی و نمایندگی کننده از طرف تمامیِ مردم، یعنی، پشتِ بنی صدر، جبهه ای متحد (علیه رژیم تباهی/دزدی/خیانت/شارلاتانیسم/فاشیستی/کوکلکس کلاهانیکِ ناجمهوریِ نااسلامیِ ولایت فقیه)، برایِ به زمین زدنِ دیوِ فوق الذکر)تشکیل دهند.ا

  اگر دیگر کشورها(مثلِ بلژیک) اهانتِ داشتنِ سروری به نامِ شاه را به خود هموار میکنند و خرجِ داشتنِ دربارش را میدهند، چرا مردمِ ما بایدهمان خفت را برایِ خود بخرند (خفتِ داشتنِ سروری به نامِ شاه که خود را آقابالاسر/”فرماندارِ” [او هم از ناحیۀ خدا] و سرورِ مردم بداند و به خود حق ویژۀ داشتنِ دستک دمبک/دربار بدهد و دلیلش “متولد شدنِ از اونجایِ مامانی که زنِ شاه بوده” باشد — خدا وکیلی، خودِ شما از این اهانت آمیز (اهانت آمیز به مردم)-دلیلِ مسخره به خنده نمی افتید؟) به خدا اگر کورشِ بزرگ زنده می بود سیلیِ محکمی (به خاطرِ سر فرود نیاوردنتان به نتیجۀ رفراندمِ مردم) به گوشتان مینواخت و به ریشتان (به تبعیضِ نژادی آمیز-دلیلتان)، سخت، می خندید و میگفت: “مَردکۀ خر، در این عصر و زمونه، سیستمِ شاهنشاهی مسخره/توهین آمیز است. منِ کورشِ، بانیِ دولتِ شاهنشاهیِ ایران، جمهوری خواه هستم. بیا و از خودت، با قبولِ اختتام یافته بودنِ شاهنشاهی، نامِ نیکی در تاریخِ کشورت بگذار؛ چرا که همۀ کسانیکه قلبشان برایِ ایران می طپد، می بایست، جهتِ به زمین زدنِ آپارتایدی دیو رژیمِ حاکم، یکی شوند. اینطور نیست؟ باشه آخرین شاهزادۀ ایران؟ — همگی با هم: استقلال/آزادی/دولتِ جمهوریِ ایران//جمهوریت، آری حاکمیت شاه و ملاشاه، خیر»ا

  از همین حالا، برایِ اینکه به همه بگوییم که امتحان پس داده-آزادیخواهانِ دورِ بنی صدر

  را برایِ عاقلانه (و نه خیانت مآبانۀ دزد/جانی دیورژیمِ حاضر)ادارۀ مملکت داریم (و دل نگرانی ای

  برایِ مدیریتِ مملکت نداریم) و، به همچنین، جهتِ لرزه انداختن به اندامِ مردۀ ایران فقیر کننده

  دیو رژیمِ حاکم، همگی عکسهایِ بنی صدر را به همه جا بچسبانیم و شعارهایِ زیر را بر همه

  جااسکناس، دیوارها، وسایلِ نقلیه، بر رویِ خانۀ آخوندها و دوستان و اقوامشان، و به همچنین

  بر رویِ خانه و اتومبیل و … تمامیِ عساکر و بازجو ها و قاضی ها و زندانبانان و پاسبانها،

  افسران، و … و دیگر نیروهایِ “امنیتی”، واواکی ها، و ضد انقلابی پاسدارانِ ظلم/دزدی/تباهی/جنایت،

  بسیجی ها، لباس شخصی ها و افرادِ سفارتخانه هایِ فلسطین و لبنان، و بر رویِ خانۀ

  عراقی-ایرانی ها (که در سرکوب مردم شرکت داشته اند) بنویسیم/بچسبانیم:ا

  استقلال/آزادی/دولتِ جمهوریِ ایران
  استقلال/آزادی/جمهوریِ ایرانی
  استقلال/آزادی/جمهوری جمهوری
  حاکمیت مردم آری ولایت فقیه خیر
  مردم سالاری (دمکراسی) آری مردم سواری/ملا سالاری خیر
  ما بُز و ناقص العقل نیستیم که قبّم لازم داشته باشیم
  مرگ بر ولایتِ فقیه درود بر حاکمیتِ مردمی/مردم سالاری/دمکراسی
  مَمه رو لولو بُرد ولایت فقیه/مفتخوری مُرد
  مَمه رو لولو برد “آقا” بالاسری مُرد
  مَمه رو لولو بُرد چماقداری/قَمه داری مُرد
  ===
  ———- Forwarded message ———-
  From: ..,
  Date: 2010/10/12
  Subject: [ جنبش ملی ما هستیم ] Zarathustra and Iranian Culture – Part16: Rejection of Priesthood – زرتشت و فرهنگ ایرانی – قسمت شانزدهم: نفی روحانیت
  To: …

  دوستان عزیز و همتباران گرامی،
  در حال ساخت گزارش مصوری از تاثیر آموزه های زرتشت بر فرهنگ ایرانی به صورت قطعات کوتاه برای یوتیوب هستم. در نهایت این گزارش دارای نوزده قسمت خواهد بود و تا کنون شانزده قسمت آن به صورت نمونه تهیه شده است. لطفاً نظرات انتقادی و اصلاحی خود را از طریق ایمیل برایم بفرستید. امیدوارم در آینده، در صورت مهیا شدن امکانات با استفاده از این خمیر مایه و نظرات شما بتوانم این برنامه را بصورت حرفه ای و تولید نهایی برای همه ایرانیان و ایرانی تبارها عرضه کنم.
  اکبر معارفی
  akbarmoarefy@gmail.com

  Part 1: Introduction

  قسمت اول – مقدمه

  Part 2: From Nietzsche to Mani

  قسمت دوم – از نیچه تا مانی

  Part 3: Religion of Light

  قسمت سوم – دین نور

  Part 4: From Mani to Scythians

  قسمت چهارم – از مانی تا سکاها

  Part 5: From Scythians to Goths

  قسمت پنجم – از سکاها تا گاتها

  Part 6: Invasion of the Huns and Expansion of Mithraism

  قسمت ششم – حمله هون ها و گسترش آئین میترا

  Part 7: Mithraism and Semit Religions

  قسمت هفتم – آئین میترا و ادیان سامی

  Part8: Birth of Cyrus

  قسمت هشتم – تولد کورش

  Part 9: Rule of Cyrus Begins

  قسمت نهم – آغاز حکومت کورش

  Part 10: Conquest of Lydia

  قسمت دهم – تسخیر لیدی

  Part 11: Conquest of Babylon

  قسمت یازدهم – تسخیر بابل

  Part 12 – Religious Tolerance in Iranian Culture

  قسمت دوازدهم – رواداری یا تسامح دینی در فرهنگ ایرانی

  Part 13 – Free Will and Determinism

  قسمت سیزدهم – جبر و اختیار

  Part 14 – Iranian Values (1)

  قسمت چهاردهم: ارزشهای ایرانی (۱)

  Part15: Rejection of Misogynist Culture

  قسمت پانزدهم: نفی فرهنگ زن ستیزی

  Part16: Rejection of Priesthood

  قسمت شانزدهم: نفی روحانیت


  ===
  روح هند (رابیند رانات تاگور) میگوید هویتی ایرانی دارد
  Rabindranath Tagore (known as the soul of India)

  من ایرانی‌ام
  تاگور در ایام اقامتش در ایران دو سخنرانی ایراد کرد؛ یکی در تالار مسعودیه و یکی در انجمن ادبی ایران. خطابه‌های او را محسن اسدی ترجمه می‌کرد. تاگور در دو خطابه‌اش چند بار گفت «من ایرانی هستم و نیاکانم از این سرزمین به هندوستان مهاجرت کردند و مسرورم که به وطن اجداد خود آمده‌ام و علت این همه محبت به من همین وحدت نژادی و فرهنگی است و سبب مسافرت من با وجود کهولت و ضعف مزاج و مشکلات سفر همین یگانگی و عواطفی است که من به ایران دارم نه دیگر.»

  پس از بازگشتِ تاگور به هند دولت ایران استاد «پورداوود» زنده ‌کننده کتب و فرهنگ زرتشتیان را مامور کرد که به هند برود و کار تدریس زبان پهلوی را در آن کشور دنبال کند. تاگور بعد از سفر اول که در سال ۱۳۱۱ش به ایران آمد؛ دولت ایران سال ۱۳۱۳ را اختصاص به هزاره حکیم طوس داده بود و از بیشتر بزرگان و دانشمندان آسیایی، اروپایی و آمریکایی دعوت به عمل آورده بود که در آن جشن شرکت جویند، از آن جمله باز تاگور یکی از مدعوینی بود که به ایران آمد.
  ===
  دست‌خط امیرکبیر خطاب به ناصرالدین شاه
  قربانت شوم
  الساعه که در ایوان منزل با همشیره‌ی همایونی به شکستن لبۀ نان مشغولیم، خبر رسید که شاهزاده موثق‌الدوله حاکم قم را که به جرم رشا و ارتشا معزول کرده ‌بودم به توصیه‌ی عمۀ خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده‌اید. فرستادم او را تحت‌الحفظ به تهران بیاورند تا اعلیحضرت بدانند که اداره‌ی امور مملکت به توصیه‌ی عمه و خاله نمی‌شود.
  مملکت داری یعنی این!!!

  دیدگاه توسط دکتر مرتضی آقامحمدی — اکتبر 16, 2010 @ 3:07 ب.ظ. | پاسخ

 7. با عرض سلام
  ضمن احترام به تمام نظرات و شاهزاده رضا پهلوی لازم میدانم چند نکته فراموش شده را به عرض برسانم:
  1-حتی اگر پدر فقید شاهزاده دیکتاتور بودند(که شخصا اعتقاد ندارم) یا موجب رواج دیکتاتوری اسلامی شده باشند ، دلیل ندارد فرزند را با گناه پدر سنجید
  2- حتی اگر شاه فقید ایران امروز زنده بودند ، در صورتیکه تغییر رویه داده و خواهان دموکراسی در ایران میبودند و در این زمینه فعالیت میکردند ، میتوانستند محلی از اعراب داشته و در معادلات سیاسی دخیل باشند.لذا فرزندشان جای خود دارد
  بنابراین ملاک وضع حال افراد است.پس چنانچه شاهزاده پهلوی به جمع حامیان دموکراسی و آزادی در ایران بپیوندند و در این زمینه فعالیت کنند مورد توجه ملت قرار میگردند البته نه به عنوان رهبر.
  البته ضمن ابراز احترام کامل به شاهزاده باید عرض کنم متاسفانه در این یکسال و نیم اخیر بیانیه یا موضع گیری مهمی از ایشان شاهد نبودیم و با توجه به اینکه ایشان بالاخره جایگاهی نزد خیلی از ایرانیان دارند ، بسیار دلسرد کننده بوده.
  در مورد قانون اساسی نوین ایران ، این قانون میتواند در برگیرنده نقاط قوت کلیه قوانین اساسی کشور ها باشد حتی قانون اساسی دولت شاهنشاهی یا جمهوری یا تانزانیا اسلامی .ایران به دنبال قانونی خواهد بود که هیچ گاه زمینه استبداد در ایران را ایجاد نکند
  همچنین به عنوان کسی که خانواده اش در سال 57 ضد سلطنت بود باید به عرض برسانم که امروز نظر اکثر انقلاب کننده ها نسبت به شاه عوض شده.امروز تنها دلخوری که از شاه داریم این است که نزدیکان نالایقی را بکار گرفته و به غرب بیش از حد تکیه نموده و بخصوص چرا با اسلام گرایان افراطی با رافت رفتار نموده.خلاصه امروز جمهوری اسلامی شاه فقید را روسفید کرده
  با آرزوی همدلی همه ایرانیان

  دیدگاه توسط ضد استبداد — اکتبر 16, 2010 @ 8:57 ب.ظ. | پاسخ

  • وسط دعوا داری نرخ تعیین می کنی؟ آدم عاقل که از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شه. ملت بد بخت ایران بعد از این همه سال تجربه و هزینه بر گردند سر خونه ی اول؟!!!! امروز ملت با این حکومت ظلم مشکل داره دلیل نمی شه برگرده سر جای اولش. باید یاد بگیریم اونی که داریم اصلاحش کنیم. روزی شما رو هم خدا جای دیگه حواله کنه.

   دیدگاه توسط fa — اکتبر 19, 2010 @ 4:30 ب.ظ.

 8. با درود فراوان

  با تلاش سما براي استقرار دولت رضا شاه دوم كاملا موافقم.از چرندنويسي هاي نويسندگان كوته نظر و جاهل كه هنوز به واقعيت حوادث تاريخي پي نبردهاند نيز باكي نيست چون اين نادانان در هر جامعه اي وجود دارند وخدا رو شكر كه در اقليت هستند . در عصر كنوني بقدري انسانهاي فرهيخته وجود دارد كهيقين دارم تفكر الهي پاك وبشر دوستانه را پايه گذاري خواهند كرد. جان باخته گان خرداد88 از ان دسته اند. و اما پيشنهاد من تشكيل دولت در تبعيدائتلافي و اخذ راي ملت ايراني چه در خارج وچه در داخل از طر يق اينترنت است. كه طبعا شامل حال همه مردم نخواهد شد چون روستايي هاو افرادي كه بيسواد هستند ولي نمايشي از نظر مردم اير ان را نشان خواهد داد.اين دولت پس از اخذ تاييد نسبي مردم ايران مي تواند اقذام به تهيه اساسنامه نموده و انرا به تاييد مردم برساند . با چنين سندي ميتوان عدم مشروعيت حكومت اسلامي را از مجامع جهاني خواستار شد وسلب مشروعيت اين حكومت عدم همكاري دولتها را نيز مانند وضعيت تحريم كنوني در پي خواهد داشت . در چنين شرايطي مردم داخل نيز اميدوارخواهند شد و در داخل با حركتهاي مبارزاتي خود در صدد براندازي حكومت خواهند نمود.باور كنيد راهي مسالمت اميز تر از اين وجود نخواهد داشت.البته تهيه جزييات اين پيشنهاد به متخصصين واگذار خواهد شد.

  دیدگاه توسط فرانك — اکتبر 16, 2010 @ 11:59 ب.ظ. | پاسخ

 9. پخش کنید
  ===
  عکسها سخن میگویند (بنی صدر در جبهه).ا
  http://picasaweb.google.com/ enghelabe.eslami.gallery/ PehyjE?feat=flashalbum# 5519779437197107954

  http://www.enghelabe-eslami. com/تاریخی/3610-2010-09-22-18- 04-12.html
  ا
  وی با مدیریتِ توأم با آزادی، تشویق، روحیه دادن، یادآوری حماسه هایِ شاهنامه و … و تفویض اختیار و مسیولیت خواهی، ارتشِ از هم پاشیده شده (توسط آخوندها و بختیار و خاین سلطنت طلبهایِ نوکر بیگانه) را بازسازی کرد و نیروهای صدام را (که داشتند خوزستان را تسخیر میکردند و میخواستند، در عرض یک هفته به تهران برسند) با چانبازی و پروازهایِ بی شمارو اعجاب انگیز بدونِ وقفه بمبارانِ خلبانانِ از جان گذشته آنچنان زمین گیرکرد (و با این وقت خریدنشان به نیروی زمینی وقت دادند که ، به سرعتِ اعجاب انگیز، خود را بازسازی/تجهیز کرده و به جبهه ها برسند. یاسر عرفات گفته بود: «کاری که ایران کرد حماسه نبود. معجزه بود». بلی، با این معجزه،پس از 6 ماه از شروعِ جنگ، صدام حاضر شده بود، به اندازۀ توپ رس پشت مرزهای قرداد 1975 برود و دول عربیِ تحریک کنندۀ جنگ، حاضر شده بودند غرامتِ 30 یا 50 میلیارد دلاری به ایران بپردازند. هیهات که رفسنجانی/خامنه ای/بهشتی/خمینیِ خاین، به خاطر اینکه میخواستند به بهانۀ جنگ ملاشاهیِ خودشون رو برقرار کنند، صلحِ در پیروزی را قبول نکردند (و چون با گروهِ ریگان سازش و قرار و مدارۀ پنهانی داشتند) و جنگ را 8 سال به درازا کشاندند و دادن 1000000 میلیون کشته و زخمی و معلول و (به قولِ خبیث/کثیف/نجس/خاین-رفسنجانی) هزارمیلیلرد دلار خسارت/»خراب کردنِ ده ساله اشان»، با خوراندنِ جامِ زهر به خمینی، قطعنامۀ همراه با توسری شورایِ امنیت را قبول کردند و جنگ را در خفت خاتمه دادند
  ===
  پیامی به رضا پهلوی
  شما اگر واقعاً قلبتان برایِ میهنمان می طپد، می بایست به رأیِ مردم در رفراندم دوازده و سیزده اردیبهشتِ 1358احترام بگذارید و به آن میلِ مردم (اگر راست راستکی به دمکراسی/مردم سالاری اعتقاد دارید و احترام میگزارید) سر فرود آورید و نامِ خود را در تاریخِ ایران به نیکی ثبت کنید؛ با قبول کردنِ اینکه آزاد دولتِ آیندۀ ایران، «دولتِ جمهوریِ ایران» خواهد بود (که در آن هیچ «مذهبِ رسمی» ای وجود نخواهد داشت و همه اعم از بهایی و مسلمان و … از همان حقوقِ شهروندی در اعلامیه جهانیِ حقوقِ بشر برخوردار خواهند). چرا که به سببِ سپری شدنِ دورۀ اُلیگارشی (حکومت چند نفر «نخبه» بر مردم) اینجانب معتقد است که، در صورتِ زنده بودنشان در این عصر و زمانه، بزرگ کورش و داریوش هم جمهوریخواه می بودند و از شما، به شدّ ت انتقاد میکردند و بهتان به خاطرِ آرزویِ برگرداندنِ «شاهنشاهی» میخندیدند؛ مخصوصاً که، به سببِ رأیی که مردم برپایان یافته شدنِ شاهنشاهی دادند (من خودم از قسمتِ دوّمِ [«جمهوریِ اسلامی» حقنه کنندۀ] آن رفراندم دلخون بودم ولی، علی رغمِ آن، به سببِ کاملاً شفاف بودنِ خواستۀ مردم — قسمتِ اوّلِ سیوال –ملغی شدنِ شاهنشاهی — به آن رفراندمِ — نه کاملاً مطابقِ میلِ مردم، همراهِ دیگر مردم، رأی مثبت دادم. شما را به خدا/اهورامزدا قسم میدهم که بیایید از خرِ اهریمن/شیطون پایین و، به سببِ منتخبِ مردم بودنِ رییس جمهور بنی صدرِ به واقع آزادی/استقلال خواه، همگی حولِ وی و گروهِ آزادی خواهِ امتحان پس دادۀ وی جمع شویم و دیو حاکمِ ایران تباهی کننده را به زمین بزنیم. باشه؟

  دیدگاه توسط دکتر مرتضی آقامحمدی — اکتبر 17, 2010 @ 6:51 ب.ظ. | پاسخ

 10. […] of human rights to prosecute the Islamic Republic’s leaders for their abuse of human rights as described by the Green Lawyers Movement (see English Translation […]

  بازتاب توسط Your Endorsement is Valuable | Million Voices Campaign — اکتبر 27, 2010 @ 4:59 ق.ظ. | پاسخ

 11. […] ایران به خاطر نقض حقوق بشر در ایران همانطور که اینجا وکلای جنبش سبز توضیح داده اند […]

  بازتاب توسط نمایشگاه هنر روز حقوق بشر ۱۳۸۹ | Million Voices Campaign — نوامبر 20, 2010 @ 4:00 ب.ظ. | پاسخ


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در WordPress.com.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: