کانون حقوقدانان ايران

اکتبر 28, 2011

در حمايت از سخنان جناب آقای مجتبی واحدی

Filed under: بيانيه های حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 10:01 ب.ظ.
Tags:

جناب آقای مجتبی واحدی

به این وسیله مراتب حمایت خود را از سخنان وزین، منطقی و منطبق بر واقعیت شما اعلام می داریم. بدون شک جامعه بین المللی، بر اساس اصل جهان شمول و قاعده آمره «مسئولیت حمایت از حقوق بشر» که مکرراً در کنوانسیون ها و آراء دواوین بین المللی مورد پذیرش و تاکید موکد قرار گرفته است، موظف به تقابل با نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر است. هر گونه تلاش آزادي خواهان برای یادآوری این وظیفه عمومی بين المللی و درخواست از جامعه جهانی برای مشارکت در اين امر خطير نه تنها مذموم نيست بلکه يک وظيفه عاجل و مهم در پيش روی نيروهای آزاد انديش است. اميدواريم در انجام وظايفی که بر عهده دارید پيروز باشيد.

 با احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

ششم آبان ماه 1390

لينک به سخنان جناب آقای واحدی:

http://sahamnews.net/1390/08/112222

اکتبر 27, 2011

به قوه تشخيص مردم ايران اهانت نکنيد!‏

Filed under: بيانيه های حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 11:39 ب.ظ.
Tags:

 سرکار خانم هيلاری کلينتون

وزير محترم امور خارجه ايالات متحده آمريکا

 اظهارات شما در مصاحبه های اخیرتان با سرويس های فارسی برخی رسانه های گروهی از جمله تلويزيون بدنام بی بی سی فارسی که در ميان مردم به آيت الله بی بی سی مشهور است، موجب خشم و ناراحتی بسياری از مردم آزاديخواه ايران شده است. با کمال احترام، مطمئنيم که مستحضريد:

 1)      استقلال عمل برخی چهره های شاخص يکی از طيف های مهم جنبش سبز، و عدم اتکاء آنان به ابزارهای فراملی از جمله ساير دولت ها در مبارزات پس از انتخابات متقلبانه سال 1388 (2009 ميلادی)، آثاری مثبت به همراه داشته است که از جمله آن می توان به ريزش شديد نيروهای طرفدار استبداد حاکم و تنها ماندن دستگاه ديکتاتوری آقای خامنه ای و همدستان شان اشاره کرد.

2)      جنبش سبز از شما درخواست کمک مالی يا غيرمالی نکرد، اما از شما و دولت آمريکا نيز انتظار نداشت با نوشتن نامه های عاشقانه از سوی آقای اوباما برای آقای خامنه ای در آن مقطع بسيار حساس، عملاً چراغ سبزی برای سرکوب وحشيانه و خونين به اين آدمخواران خونريز بدهيد.

3)      ما کاملاً درک می کنيم که دولت متبوع شما بنا به منافع کشور خود، در تلاش بود تا با استفاده از موقعيت به دست آمده از تنگنای حکومت در اثر جنبش مردم، حکومت ايران را وادار به تمکين و امتيازدهی کند. ما درک می کنيم اين حق دولت متبوع شما است که در مقابله با جمهوری اسلامی به دنبال تامين منافع منطقه ای و بين المللی خود باشد. ما بيش از اين که از اين فرصت سنجی (که ويژگی سياست در معنای فعلی آن است) نگران و ناراحت باشيم، از اين ناراحت و آزرده خاطر هستيم که شما با اظهارات خود، موجبات توهين به شعور مردم ايران را فراهم کرديد. مردم رفتار مخرب دولت متبوع شما در آن زمان، که هنوز هم به صورت مماشات (و صد البته سردرگمی) در برابر حکومت ايران ادامه دارد، را با ژست معصومانه شما در مصاحبه های اخير مقايسه می کنند، و به همين سبب بسيار آزرده اند. احتمالاً شدت اين احساس مردم، توسط شاخک های اطلاعاتی شما در داخل ايران به گوش تان رسيده است يا به زودی خواهد رسيد البته منوط به اين که منابع اطلاعاتی شما منحصر به لابی ها و عوامل جمهوری اسلامی نباشد.

 

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

پنجم آبان ماه 1390

بیست و هفتم اکتبر 2011

 

بازگشت به صفحه اصلی

اکتبر 8, 2011

انتخابات را تحريم کنيد!

Filed under: بيانيه های حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 11:01 ب.ظ.

انتخابات را تحريم کنيد!

 ما، حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران، در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نخواهيم کرد و از مردم سرافراز و کليه نيروهای آزادی خواه ايران نيز دعوت می کنيم انتخابات را تحريم کنند.

 مهم ترين دلايل ما برای اين تحريم به اختصار به شرح زير است:

 1)      وجود نهاد ضد دمکراتيکی مانند شورای نگهبان (که فی نفسه وجودش توهين آشکار به قوه تشخيص يک ملت است) مانع از آن است که مردم بتوانند اراده واقعی خود را از طريق راي آزاد بيان دارند. فيلتر شورای نگهبان برای کانديدا شدن عده ای خاص که تنها نقش عروسک های خيمه شب بازی را ايفاء می کنند، به تنهائی برای عدم اعتبار انتخابات کافی است.

2)      سازمان های اجرائی و نظارتی مرتبط با انتخابات نشان دادند که اساساً فاقد توانائی و حتی اراده لازم برای حفظ و صيانت آراء مردم هستند و نمی توان به اين ستون های کاغذی تکيه کرد.

3)      وجود سرکوب وحشيانه که در طول تاريخ نظام های ستمگر کم نظير بوده است، از ديرباز مانع ابراز وجود و فعاليت طيف های گوناگون سياسی گرديده است. رقابت باندهای معلوم الحال و نيز طيف هائی که برای حفظ ظاهر به طور مصنوعی توسط باند استبداد حاکم به وجود آمده يا مورد تقويت قرار گرفته اند و بعضاً تلاش در انحراف جنبش سبز به سوی استبداد حاکم را دارند، به هيچ روی نمی تواند چهره انتخابات فرمايشی پيش رو را ترميم کند.

 دست در دست هم پيش به سوی واژگونی استبداد و حاکميت صندوق رای در ايران!

 حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

شانزدهم مهرماه 1390

 

بازگشت به صفحه اصلی

اکتبر 5, 2011

در باره «خط قرمز» جناب آقای رضا پهلوی

Filed under: بيانيه های حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 7:17 ق.ظ.

ما حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران مراتب تقدیر و حمايت خود را از پيام اصلی مرقومه جناب آقای رضا پهلوی تحت عنوان «خط قرمز» در حمايت از حاکميت صندوق رای بر تعيين نوع نظام سياسی آينده کشور اعلام می داريم. بدون شک محور قرار دادن خرد جمعی در مناسبات سياسی و اجتماعی مردم، به مثابه رشته گردن بندی است که دانه های مرواريد (آزادی خواهان) را در کنار هم بر سينه ستبر آزادی می نشاند.

 سکتاريسم و خود محوری سياسی در ميان گرايشات گوناگون همچنان چهره نازيبای خود را نشان می دهد، و اتحاد عمل طيف های مذکور به تخيل بيشتر نزديک است تا به واقعيت. به همین سبب، احتمالاً شبکه های اجتماعی محلی، صنفی و تخصصی آزاديخواهان که بطور روزافزون در حال شکل گیری است، راهکاری محتمل تر برای ايجاد اتحاد در صفوف آزادي خواهان خواهد بود. اما شرايط فوق نمی تواند و نبايد مانع از حمايت هر مبارز آزادی خواه از تلاش چهره های شاخص برای تقويت اتحاد نظر و عمل در اپوزيسيون شود.

 دست در دست هم پيش به سوی واژگونی استبداد و حاکميت صندوق رای در ايران!

 حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

دوازدهم مهرماه 1390

بازگشت به صفحه اصلی

وب‌نوشت روی WordPress.com.