کانون حقوقدانان ايران

مارس 18, 2012

خطر سازش بيشتر از خطر جنگ: تغيير حکومت در ايران مطلوب اسرائيل نيست!‏

.

امکان حمله بايد وجود داشته باشد «به صورتی که ادامه وجود رژيم (ايران) مورد پذيرش باشد، و جنگ آغاز نشود، اما به طور موثر و اطمينان آور مانع از دستيابی ايران به توان بالقوه هسته ای (با کاربری) نظامی شود.» (1)

اين مطلب را دکتر «يوزی آراد» طی سخنانی در کنفرانس اتحاديه های دفاعی که در اتاوا کانادا برگزار شد بيان کرد. (2) يوزی آراد سوابق زير را در کارنامه خود دارد:

مشاور امنيت ملی در کابينه دوم نتانياهو نخست وزير اسرائيل (2011 – 2009)

مشاور سياست خارجی نتانياهو (1999 – 1997)

مدير اطلاعات موساد و ساير سمت ها (1997 – 1975)

همان گونه که از جمله وی به وضوح بر می آيد، اسرائيل يک ايران اتمی را تحمل نمی کند اما يک جنگ وسيع به گونه ای که منجر به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی شود را ايده آل خود نمی داند. آيا اسرائيل تنها کشوری است که می خواهد ايران در دست حکومتی به شدت بی لياقت، فاسد و عقب مانده مانند حکومت جمهوری اسلامی باشد؟ چرا؟

پاسخ کوتاه اين است که تعدادی ديگر از کشورها نيز از چنين حکومتی سود می برند: برخی از کشورهای عربی حاشيه خليج فارس در سايه بی لياقتی حکومت ايران، مرکز تجارت و اقتصاد اين منطقه استراتزيک شده اند و می خواهند به اين روند ادامه دهند. ترکيه از قبل اين حکومت فاسد و ناتوان صاحب درآمد های بادآورده ای شده است و از صنعت گردشگری ايجاد شده در اثر سخت گيری های قرون وسطائی حکومت ايران منافعی مستمر می برد. اين حکومت غرب ستيز، و ضمناً منادی نسخه موميائی و فاشيستی از اسلام، نه خود به حياط خلوت روسيه یعنی آسيای ميانه راه می يابد و نه جاده را برای ساير کشورها هموار می کند. پاکستان و حتی برخی غربی ها هم که از ديرباز مشهور به اختلاف انداختن و حکومت کردن بوده اند، با شبح «شيعه رافضی»، مردم خود را دل مشغول کرده اند. در مورد چين هم که نياز به هيچ توضيح نيست که چگونه کالاهای بی کيفيت خود را بدون الزامات مربوط به استاندارد، گارانتی و غيره به بازارهای ايران سرازير کرده است. ادامه حيات جمهوری اسلامی و ظلم عمومی که به ساکنان استان های کشور می کند، به تدريج بذر تجزيه طلبی را در کشور می کارد و از اين جهت لبخند مرموزی را بر لب اغلب کشورهای همسايه که چشم طمع به خاک ايران داشته اند آورده است. و اين انتهای فهرست کسانی که از وجود اين حکومت سياه سود می برند نيست.

هيچ يک از کشورهای مذکور، از يک ايران بدون جمهوری اسلامی خشنود نخواهند شد. مهم تر آن که ايران بدون جمهوری اسلامی، در درجه اول با اتکای به نيروی انسانی بسیار متخصص خود که در داخل و خارج کشور هستند، و در درجه دوم با تکيه بر منابع طبيعی سرشارکشور، می تواند با سرعت کشور را در مسير رشد و ترقی قرار دهد. اسرائيل هم که همواره تلاش کرده خود را تنها ياور جهان غرب در خاورميانه بنماياند، خوش ندارد چهره کشور ايران بدون جمهوری اسلامی که همانا چهره دوستی و همزيستی است از پس صورت فعلی آن یعنی تروريسم، آدمکشی و تهديد در آيد. در ضمن، وجود ايران تهديد کننده اسرائيل، بازی قدرت در داخل اسرائيل را به نفع تندروها تغيير داده و چهره آن کشور را نزد افکار عمومی دنيا به شدت بهبود بخشيده است. چه موهبتی بهتر از يک جمهوری اسلامی ناتوان، بی لياقت، فاسد اما از نظر اتمی بی خطر؟

بی جهت نيست تنها چند ماه پس از سرکوب خونين مردم ايران در عاشورای هشتاد و هشت، زمزمه نگرانی مردم از تنها ماندن، و نيز سازش های پشت پرده غرب با جمهوری اسلامی، شنيده شد. زمزمه ای که امروز در کوچه و بازار بيشتر شنيده می شود و متاسفانه موجب سردرگريبانی و نااميدی تعداد قابل توجهی از مردم شده است. (3)

يکی از حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

بيست و هفتم اسفندماه 1390

پاورقی ها:

(1) نقل جمله مورد اشاره در متن و خبر سخنرانی را می توانيد در روزنامه «جوئيش تريبون» چاپ کانادا، نسخه هشتم مارس 2012، صفحه 9 ملاحظه فرمائيد:

http://www.jewishtribune.ca/archives

(2) ويدئوی سخنرانی يوزی آراد را در لينک زير ببينيد:

http://cda-cdai.ca/cda/annual-general-meeting/ottawaconference2012

(3) لينک زير را ملاحظه بفرمائيد:

http://iranstat.files.wordpress.com/2010/08/nazarsanji_1389-05-16_weblog.pdf

بازگشت به صفحه اصلی

مارس 3, 2012

نوبت آزاديخواهان خارج است! تحريم گسترده انتخابات را به ملت ايران تبريک می گوئيم!

نوبت آزاديخواهان خارج است!

تحريم گسترده انتخابات را به ملت ايران تبريک می گوئيم!

 ما حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران به همراه ميليون ها چشم بينا و دوربين های تصويربرداری شهادت می دهيم امروز مردم آبرومند ايران انتخابات مضحک و فرمايشی مجلس شورای اسلامی را به درستی و به طور گسترده تحريم کردند. آفرين بر ملت غيرتمند ايران که با تحريم چشمگير و بيش از حد انتظار خود تمامی طيف های حکومت جنايتکار و فاسد را بيش از پيش رسوا کرد.

 بر اساس مشاهدات مستقيم ما، بجز موارد بسیار معدود از حوزه هائی که برای نمايش های تلويزيونی تا حدودی از جمعيت پر شده بودند و حوزه هائی که پذيرای افراد خاص از جمله سالخوردگان مسجدرو و امثال آنان بودند، ساير حوزه ها در حدی خالی بودند که حتی ماموران نيروی انتظامی و مسئولين رای گيری در حوزه ها هم شگفت زده بودند. «به احتمال قوی» در حال حاضر آقای علی خامنه ای از درد شديد «مشت محکم» ملت بر دهان خونين ايشان، به خود می پيچد.

 ملت ايران امروز حماسه ای آفريد. اکنون نوبت آزاديخواهان خارج از کشور است تا آستين را بالا زنند و يکی از بزرگترين نگرانی های مردم ايران را رفع کنند. مردم نگرانند که عليرغم هياهوی موجود، دنيای غرب کماکان بازيچه دست حکومت مکار و حيله گر جمهوری اسلامی بماند و با گرفتن باج در زمينه مسائل هسته ای، مسائل حقوق بشری ايرانيان را فراموش کند و به اين حکومت غدار اجازه ادامه حيات با حقارت بدهد. بر شما است تا تمام توان خود را به کار گيريد تا اجازه مماشات را به غرب ندهيد.

 ما آماده مبارزه با حکومت اسلامی و جان فشانی تا سرنگونی آن هستيم. آيا شما آماده تلاش برای انجام وظيفه خود هستيد؟

 دست در دست هم تا سرنگونی حکومت جهل، جور و جنايت!

 حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

دوازدهم اسفندماه 1390

 

بازگشت به صفحه اصلی

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در WordPress.com.