کانون حقوقدانان ايران

مارس 3, 2012

نوبت آزاديخواهان خارج است! تحريم گسترده انتخابات را به ملت ايران تبريک می گوئيم!

نوبت آزاديخواهان خارج است!

تحريم گسترده انتخابات را به ملت ايران تبريک می گوئيم!

 ما حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران به همراه ميليون ها چشم بينا و دوربين های تصويربرداری شهادت می دهيم امروز مردم آبرومند ايران انتخابات مضحک و فرمايشی مجلس شورای اسلامی را به درستی و به طور گسترده تحريم کردند. آفرين بر ملت غيرتمند ايران که با تحريم چشمگير و بيش از حد انتظار خود تمامی طيف های حکومت جنايتکار و فاسد را بيش از پيش رسوا کرد.

 بر اساس مشاهدات مستقيم ما، بجز موارد بسیار معدود از حوزه هائی که برای نمايش های تلويزيونی تا حدودی از جمعيت پر شده بودند و حوزه هائی که پذيرای افراد خاص از جمله سالخوردگان مسجدرو و امثال آنان بودند، ساير حوزه ها در حدی خالی بودند که حتی ماموران نيروی انتظامی و مسئولين رای گيری در حوزه ها هم شگفت زده بودند. «به احتمال قوی» در حال حاضر آقای علی خامنه ای از درد شديد «مشت محکم» ملت بر دهان خونين ايشان، به خود می پيچد.

 ملت ايران امروز حماسه ای آفريد. اکنون نوبت آزاديخواهان خارج از کشور است تا آستين را بالا زنند و يکی از بزرگترين نگرانی های مردم ايران را رفع کنند. مردم نگرانند که عليرغم هياهوی موجود، دنيای غرب کماکان بازيچه دست حکومت مکار و حيله گر جمهوری اسلامی بماند و با گرفتن باج در زمينه مسائل هسته ای، مسائل حقوق بشری ايرانيان را فراموش کند و به اين حکومت غدار اجازه ادامه حيات با حقارت بدهد. بر شما است تا تمام توان خود را به کار گيريد تا اجازه مماشات را به غرب ندهيد.

 ما آماده مبارزه با حکومت اسلامی و جان فشانی تا سرنگونی آن هستيم. آيا شما آماده تلاش برای انجام وظيفه خود هستيد؟

 دست در دست هم تا سرنگونی حکومت جهل، جور و جنايت!

 حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

دوازدهم اسفندماه 1390

 

بازگشت به صفحه اصلی

وب‌نوشت روی WordPress.com.