کانون حقوقدانان ايران

ژانویه 24, 2015

جوابیه ای به شعر منسوب به خمینی

Filed under: 1 — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 6:55 ب.ظ.
Tags:

.

تقديم به ملت ايران، از آذربايجان تا بلوچستان، و از خراسان تا خوزستان،

تقديم به همه ايرانيانی که زخم ديو سياه استبداد را بر تن و جان دارند.

.

شعر منتسب به خميني که پس از مرگش براي ترميم چهره خونخوار وي منتشر شد:

من به خال لبت، اي‌ دوست! گرفتار شدم                چشم بيمار تو را ديدم و بيمار شدم

فارغ از خود شدم و کوسِ اناالحق بزدم                  همچو منصور خريدار سر دار شدم

غم دلدار، فکنده است به جانم شرري                    که به جان آمدم و، شهره‌ي‌ بازار شدم

در ميخانه گشاييد به رويم، شب و روز                   که من از مسجد و از مدرسه بيزار شدم

جامه‌ي‌ زهد و ريا کندم و، بر تن کردم                  خرقه‌ي‌ پير خراباتي‌ و، هشيار شدم

واعظ شهر، که از پند خود آزارم داد                     از دم رِند مي‌آلوده، مددکار شدم

بگذاريد که از بتکده يادي‌ بکنم                            من که با دست بت ميکده بيدار شدم

جوابيه شعر فوق که توسط شاعري ناشناس پس از مرگ خميني سروده شد و تنها دو بيت از آن شعر به دست ما رسيد. به دليل در دست نبودن متن کامل شعر، ابيات متناظر توسط يکي از حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران به صورت زير تکميل شده به حضور ملت ايران تقديم می شود:

تو نه بر خال لب دوست گرفتار شدي                    عقده ها داري و زان عقده تو بيمار شدي

اي دغل از چه زني نسبت منصور به خود                چون که منصور سر دار و تو سردار شدي

همچو ضحاک پي مغز جوانان وطن                      مرد و زن کشتي و زان شهره بازار شدي

در ميخانه به رويت نگشايند هرگز                        که به مسجد تو چنين عقرب جرار شدي

جامه مکر و ريا کردي و روباه صفت                     خرقه پير خرابات دريدي و جفاکار شدي

خرد و مهر جوانان وطن زارت کرد                       زان سبب تيغ به کف عامل کشتار شدي

برو از اهرمن ذات خودت يادي کن                      تو که با قلب سيه رهبر اشرار شدي

.

«الف»

بازگشت به صفحه اصلی

بازگشت به صفحه اصلی

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در WordPress.com.