کانون حقوقدانان ايران

ژانویه 5, 2015

از رفراندوم حمایت می کنیم مشروط به این که…

Filed under: بيانيه های حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 11:45 ب.ظ.
Tags:

جناب آقای حسن روحانی!

بحث رفراندوم را مطرح فرمودید. برخی از ناظران بر این عقیده هستند که طرح آن برای انداختن توپ توقف بخش اعظم پروژه های اتمی در زمین مردمی است که کمترین نقشی در راه اندازی این پروژه های خانمان برانداز و نابود کننده نداشتند. تعداد کمی هم خوش بینانه به موضوع می نگرند و گمان دارند که قصد شما بهره گیری از حمایت مردم در برابر برخی ويژه خواری های باندهای رنگارنگ «نظام» و در راس آن ها، بیت رهبری است. اما واقعیت هر چه که باشد، ما از طرح مبحث رفراندوم مشروط به این که موضوعات زیر را در بر بگیرد و تحت نظارت ناظران بین المللی برگزار شود با تمام توان حمایت می کنیم:

  • در کنار اين سوال که آيا نظام باید برنامه های اتمی خود را کنار بگذارد، مطرح شود که آیا مردم خواستار این هم هستند که مسئولین مربوطه و در راس آن ها آقای علی خامنه ای، در پیشگاه ملت بابت تصميمات نسنجیده خود که باعث به باد رفتن صدها میلیاردها دلار ثروت ملی و از دست رفتن فرصت های گوناگون اقتصادی کشور در طی حداقل دو دهه اخیر شد و کشور را به خاک سیاه نشاند پاسخگو باشند و حسب مورد از این بابت محاکمه شوند؟
  • در رفراندوم پرسیده شود آيا مردم مایل هستند روی نهادهای اقتصادی بی حساب و کتاب آقای خامنه ای و بیت ایشان و سایر اعوان و انصارشان نظارت صورت پذيرد؟
  • در رفراندوم پرسیده شود آیا مردم رهبری آقای خامنه ای را می خواهند؟
  • پرسیده شود مردم اساساً جمهوری اسلامی را می خواهند؟
  • در پاسخ به منویات مسئولین قوه قضائیه در مورد آقایان موسوی و کروبی که در سال های اخیر به طور غیرقانونی، بدون تفهیم یا حتی ایراد اتهام، به دستور آقای خامنه ای مورد آدم ربائی قرار گرفتند پرسیده شود که آيا اساساً قوه قضائیه و مسئولین شان را عادل می دانند و به رسمیت می شناسند یا خیر؟

زیاده عرضی نیست.

با احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

چهاردهم دی ماه 1393

بازگشت به صفحه اصلی

بازگشت به صفحه اصلی

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در WordPress.com.