کانون حقوقدانان ايران

جون 27, 2020

انفجار پارچين: خطر سلامتي مردم و استمداد از سازمان ملل و سازمان انرژي اتمي براي بازديد

Filed under: بيانيه های حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 5:38 ب.ظ.
Tags: , , , , ,

انفجار پارچين: خطر سلامتي مردم
و استمداد از سازمان ملل و سازمان انرژي اتمي براي بازديد

دوستان خارج از کشور!

انفجار ديروز، جمعه ششم تيرماه 1399، در منطقه نظامي پارچين باعث ايجاد نگراني هاي جدي در بين بخشي از مردم شده است و در صورت اطلاع رساني بيشتر، مي تواند چشم مردم را نسبت به اين واقعه و تبعات احتمالي و جبران ناپذير آن روي سلامتي مردم ايران بيشتر باز کند.

بي لياقتي حکومت جمهوري اسلامي و به ويژه سپاه پاسداران که در طول ساليان دراز به کرات ثابت شده است، اين بار منجر به انفجار در پارچين شد. چه اين موضوع ناشي از حمله فيزيکي يا سايبري داخلي يا خارجي بوده باشد و چه ناشي از اتفاق در مخازن گاز در دستان بي کفايت سپاهيان، فرقي نمي کند. در حال حاضر با توجه به اين که پارچين يکي از مراکز فعاليت براي ساخت بمب اتمي بوده است، بيم آن مي رود که انفجارات ديروز باعث پراکنده شدن و نشر مواد راديو اکتيو در منطقه شده باشد که تبعاتی وخيم و دراز مدت را براي مردم به همراه خواهد داشت. بروز موج جديدي از سرطان، عقيم شدن مردان و زنان و ساير بيماري هاي مرتبط با مواد راديواکتيو در اين صورت دور از انتظار نخواهد بود.

ضمناً هيچ تضميني نيست که سايت هاي مخفي يا نيمه علني مربوط به زنجيره ساخت بمب اتمي حکومت جهل و فساد اسلامي، مانند سايت «سياه بيشه» در شمال کشور يا سايت «خنداب» در کوه هاي پشت پالايشگاه اراک، به سرنوشتي مشابه دچار نشوند. خطرات بي شمار ناشي از بي لياقتي حکومت جان مردم را در همه جا و به همه شکل تهديد مي کند.

شايسته است کساني که در خارج از کشور هستند، بدون اتلاف وقت، با تماس فعال با دولت هاي موثر، سازمان ملل و نيز سازمان انرژي اتمي، نگراني بخش قابل توجهي از مردم را به گوش آنان برسانند و خواستار آن شوند که سازمان انرژي اتمي، از سايت پارچين براي بررسي ميزان نشت مواد راديواکتيو سريعاً بازديد جامع به عمل آورد. ضمناً بازديد از ديگر سايت ها را نيز در دستور کار قرار دهد تا از وقوع حملات فيزيکي، سايبري يا اتفاق در اثر بي لياقتي حکومت (هر کدام که صحيح باشد) جلوگيري به عمل آورد.

کانون حقوقدانان ايران نگراني خود را نسبت به نشت مواد راديواکتيو و اساساً نسبت به بي لياقتي هاي مکرر حکومت ابراز مي دارد و خواهان تغيير کامل حکومت و بازپس گيري کشور از دست حاکمان ديکتاتور و نامشروع فعلي است.

کانون حقوقدانان ايران
هفتم تيرماه 1399
برابر با بيست و هفتم ژوئن 2020

وب‌نوشت روی WordPress.com.