کانون حقوقدانان ايران

اکتبر 6, 2010

محاکمه سران جنايتکار: چگونه و در کجا؟

Filed under: بيانيه های حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 8:04 ق.ظ.
Tags: , , ,

Iranian lawyers for the Green Movement

Download in PDF (Farsi): Trial of Criminals_How_Where

Link to French and English Versions:

http://lissnup.posterous.com/how-to-bring-the-ir-to-justice

 

با اعلام نام هشت نفر از افرادی که در جنايات يک سال و نيم گذشته در ايران نقش داشته اند در نخستين فهرست جنايتکاران مورد تحريم آمريکا، صرف نظر از اين سوالات که چرا نام افرادی چون آقای علی خامنه ای و همدستان مهم وی در اين ليست خالی است يا اين که چرا فقط بحث تحريم «اقتصادی» اين افراد مطرح است، بسياری از مردم اين سوال را مطرح می کنند که اين افراد و ساير همدستانشان را چگونه و در چه مرجعی می توان محاکمه کرد؟

 

پاسخ بسيار کوتاه، و بدون اشاره به ظرافت های تخصصی مسئله، به شرح زير است. در ابتدا لازم است به مراجع بين المللی که، بر خلاف تصور عام، فاقد صلاحيت برای رسيدگی به جنايات اين افراد هستند اشاره کنيم:

(more…)

وب‌نوشت روی WordPress.com.